“СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството. Ние осигуряваме професионално финансово-счетоводно обслужване при стриктно прилагане на съществуващата нормативна база в Република България, счетоводни, трудови, осигурителни и данъчни консултации, според спецификата и нуждите на фирмата Ви и сферата на Вашия бизнес. Основни приоритети на компанията са:
• постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, изградени при спазването на етични и морални норми;
• предлагане на висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги на конкурентни цени;
гъвкавост при вземане на точните решения в критични моменти; • осигуряване на своевременна счетоводна и финансова информация, която да улеснява управлението на Вашия бизнес и вземане на решения;
• защитаване на интересите и времето на клиента.
Политиката ни е: коректност, отзивчивост и внимание към всеки наш клиент.

Навсякъде по света да си счетоводител е една от най-отговорните, трудни и престижни професии. Работата на счетоводителят е да обработва и класифицира огромен обем информация. Той трябва да намери най-подходящата форма за представяне на тази информация в удобен вид за нейните потребители - ръководните кадри на фирмата, финансовите институции, статистически и данъчни органи, инвеститори, контрагенти и други. Отговорността на счетоводителите е голяма и всяка грешка може да доведе до загуби и санкции. Всичко това прави професията изключително трудна и за нея се изисква високо образование, професионален опит и детайлно познаване на непрекъснато променящата се нормативна база в нашата страна. Ние вярваме, че професията счетоводител не значи само сигурност, тя е и партньорство за достигане на основните цели на Вашата фирма.

“СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД е създадена през 2002 година. През тези години фирмата натрупа опит и авторитет. Броят на счетоводно обслужваните от нас фирми непрекъснато расте. Фирмите, които ползват счетоводните ни услуги (еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества) са с различен предмет на дейност. Нарастването на броя на счетоводно обслужваните фирми стана основно по пътя на получаване на добри отзиви за нас от първоначалните ни клиенти. В основата на счетоводните услуги, които предлагаме е желанието и стремежа ни към изграждане на дългосрочни и ползотворни партньорства с нашите клиенти, залегнали върху осигуряването на спокойното развитие на бизнеса им. Екипът на компанията се състои от квалифицирани и мотивирани професионалисти, чиято цел е да спомогнат за успеха на нашите клиенти. Спирайки се на нас, Вие избирате да изпълняваме функциите на Ваш Главен счетоводител, Съставител на Годишния Ви финансов отчет и Годишния отчет за дeйността.

Услугите, които предлагаме са: абонаментно счетоводно обслужване, съставяне на годишни финансови отчети за НАП и НСИ, изготвяне на годишни данъчни декларации, регистрации по ЗДДС, изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, декларации по системата ИНТРАСТАТ, подаване на данни в НАП, всичко свързано с трудово - осигурителното законодателство, одиторски услуги, обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията и други.